Oferta

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ, PŁACE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ – pomoc w identyfikacji potrzeb w zakresie optymalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń , projektowanie i wdrażanie zmian , weryfikacja i optymalizacja systemu zatrudnienia i wynagrodzeń obowiązującego w firmie , przeprowadzenie szkoleń pomagających we wdrożeniu zmian.

Optymalizacja m.in. poprzez:

-wprowadzenie odpowiednich do potrzeb systemów czasu pozwalających na obniżenie kosztów wynagrodzęń poprzez zredukowanie ilości nadgodzin,
- wyłuskanie elementów pracy kreatywnej w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania,
- obniżenie kosztów składek ZUS w oparciu o obowiązujące przepisy poprzez analizę najnowszego orzecznictwa,
- występowanie o interpretacje indywidulane do ZUS w sytuacjach budzących wątpliwości w zakresie obowiązku odprowadzania składek,
- wprowadzanie zapisów w regulaminach pracy i wynagrodzeń pozwalających na swobodne zastosowanie ulg podatkowych i ZUS.

 

PŁACE – szeroka pomoc w zakresie naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem aspektów podatkowych i składkowych.

- pomoc w prawidłowym naliczaniu wynagrodzeń , należnych zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz ustaleniu ich podstawy , przygotowaniu list płac,
- pomoc w prawidłowym ustaleniu zobowiązań wobec ZUS i fiskusa,
- wskazanie prawidłowego sposobu rozliczenia pod względem podatkowym jak i składkowym dla różnych form zatrudnienia, m.in. umów o pracę , umów cywilno-prawnych, kontraktów menadżerskich, wynagrodzeń członków zarządu, wypłacanych dywidend zarówno dla polskich rezydentów podatkowych jak i obcokrajowców,
- wskazanie prawidłowego sposobu rozliczeń świadczeń rzeczowych jak również
innych pozapłacowych świadczeń pracowniczych , oraz prawidłowe ujęcie ich na liście płac.

 

KOREKTY ZUS

KRH Solutions specjalizuje się w pomocy Płatnikom składek w wyjaśnianiu rozbieżności w dokumentacji ZUS i sporządzaniu korekt na podstawie przesłanych przez ten organ informacji. Pomagamy również w przygotowaniu dokumentacji do kontroli ZUS oraz na życzenie Klienta uczestniczymy w jej trakcie.
Korekty dokumentacji ZUS oraz przygotowanie przedkontrolne obejmują:

Odtworzenie danych w programie Płatnik, porządkowanie kartotek ubezpieczonych, korekta danych
Analiza informacji o błędach w przesłanej przez Płatnika dokumentacji ZUS
Weryfikacja wszelkich rozbieżności pomiędzy zarejestrowanymi w ZUS raportami a stanem faktycznym w oparciu o dokumentację źródłową ( listy płac, dokumentacja kadrowa)
Przygotowanie korekty dokumentacji ZUS z uwzględnieniem nieprawidłowości ( ZUS DRA , ZUS RCA, ZUS RSA, )
Korekta dokumentacji zgłoszeniowej ubezpieczonych dla których brak jest raportów lub raporty są niezgodne z kodem ubezpieczenia ( ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZIUA, ZUS KOA)
Korekta dokumentacji w zakresie przekroczenia podstawy naliczenia składek emerytalno-rentowych, tzw. „trzydziestokrotności” ze wskazaniem sposobu ich rozliczenia w bieżacych płacach
Korekty pokontrolne dokumentacji ZUS
Weryfikacja , odtworzenie, utworzenie dokumentacji zasiłkowej niezbędnej dla prawidłowego przebiegu kontroli
Szkolenia z zakresu tworzenia dokumentacji rozliczeniowej ZUS, sposobu ich korygowania, pracy z programem Płatnik

Przygotowanie dokumentacji zgodnej z przepisami ZUS , to:

- Specjalistyczna wiedza z zakresu prawidłowej dokumentacji, korekt, dostępna bez ograniczeń, bez konieczności zatrudniania specjalistów w tym zakresie
- Zminimalizowanie ryzyka sankcji za brak dokumentacji, brak korekt wskazanych przez ZUS
- Przejęcie odpowiedzialności przez KRH Solutions za sporządzone korekty
- Skoncentrowanie Zleceniodawcy wyłącznie na najistotniejszych działaniach
- Oraz ostateczne rozwiązanie problemów z ZUS

 

KADRY, AUDYT HR

Zapewniamy pełny profesjonalizm i poprawność merytoryczną i formalną przygotowywanych dokumentów.
Przyjmujemy zlecenia kompleksowe jak i obejmujące ściśle określone zakresy HR.
Pomagamy wyprowadzić zaległości.
Zakres prac oferowanych w poszczególnych obszarach:

KADRY – kompleksowa pomoc , bądź w niektórych przypadkach przejęcie czynności związanych z obowiązkami pracodawcy wobec pracowników , a przede wszystkim:

~ Prowadzenie akt osobowych
~ Sporządzanie umów o pracę – optymalizacja w zakresie ustalenia rodzaju zawieranych umów i dostosowanie do potrzeb klienta
~Przygotowanie dokumentacji pomocniczej – aneksy, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia , dokumenty rozwiązujące stosunek pracy
~ Przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem obcokrajowców
~Przygotowanie dokumentacji w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicą
~ Wystawianie świadectw pracy iinnych dokumentów związanych z zatrudnieniem, w tym Rp-7
~ Przygotowanie umów cywilno-prawnych
~ Dostosowanie dokumentacji kadrowej do obowiązujących przepisów
~ Pomoc w tworzeniu i opracowywaniu regulaminów i procedur wewnętrznych

AUDYT HR – obejmuje pomoc w zakresie utworzenia bądź modyfikacji istniejących regulaminów w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzenie zapisów zapewniających optymalizację kosztów i minimalizację ryzyka firmy:

~ Pomoc w tworzeniu regulaminów pracy, wynagrodzeń oraz innych procedur wewnętrznych „ od podstaw”
~ Audyt istniejących dokumentów i pomoc w ich modyfikacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami
Pomoc firmy zewnętrznej, jaką jest KRH Solutions , w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych to:
~ Poufność danych – ograniczenie do minimum problemu „przecieków „ danych płacowych i osobowych
~ Zgodność z przepisami – na bieżąco aktualizujemy wiedzę związaną z prowadzeniem kadr i naliczaniem płac prze co klient zyskuje pewność , że dokumentacja pracownicza będzie przygotowana i prowadzona poprawnie pod względem merytorycznym i formalnym
~ Ograniczenie ryzyka związanego z nagłą utratą pracownika działu kadr /płac lub jego absencją – gwarantujemy ciągłośc obsługi oraz terminowość zadań nam powierzonych
~ Elastyczne rozwiązania –zakres prac dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta

SZKOLENIA

KRH Solutions organizuje różnorodne szkolenia o tematyce związanej z prowadzeniem firmy .
Tematyka naszych szkoleń obejmuje m.in.:

1) Kadry i płace
2) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
3) Czas pracy
4) ABC przedsiębiorczości
5) Ochrona danych osobowych
6) Tworzenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS i sposoby jej korygowania
7) Komunikacji wewnątrz firmy jak i z pomiotami zewnętrznymi
8) Techniki sprzedaży, obsługa klienta
9) Inne – zgodne z potrzebami Zleceniodawcy

Cechy charakterystyczne szkoleń organizowanych przez naszą firmę:

- Nasze szkolenia skoncentrowane są na przekazaniu uczestnikowi przede wszystkim praktycznej wiedzy z danej dziedziny.
- Podstawę działania stanowi Zapewnienie panelu dyskusyjnego niemal w każdym ze szkoleń oraz indywidualne potraktowanie przedmiotu szkolenia oraz każdego z uczestników
- Propozycje szkoleń , ich tematyka dostosowana jest do potrzeb klienta , który decyduje o przedmiocie niezbędnego mu szkolenia
- Przygotowujemy odpowiedni program skierowany do konkretnego Zleceniodawcy i konkretnej grupy odbiorców ( np. personel zarządzający, personel średniego szczebla, handlowcy)
- Szkolenia wewnętrzne „In company” pozwalają na podniesienie skuteczności oferowanych szkoleń
- Współpraca z doświadczonymi trenerami i coachami
- Niezbędna wiedza praktyczna oraz umiejętność przekazywania tej wiedzy jest gwarantem wysokiej jakości naszych szkoleń

Особенности контекстной рекламы Яндекс Директа Поэтому, вполне логичным будет обратить внимание на контекстную рекламу (Direct, AdWords, Бегун), т, Ниши и товарные оферы, Один мой день с Топ блоггером в Италии

Buy Stanoxyl
lamisil pills
chicago limo
atlanta insurance
top web hosting
WebHostingHub Review
chicago cosmetic surgery and dermatology
recette pancakes protein? sans whey
ghr muscu
tricipiti alla poliercolina
donde comprar winstrol
loss cycle
injection steroids for sale
crossfit deventer
mejores ejercicios espalda
optimist pessimis
lorena cozza
alberto salazar
tecnica sentadilla
dieta metabolica risultati
meniscusklachten
stanozolol 10 mg
hygetropin uk
trenbolone effetti
prendre du poids homme
salle de sport toulon
proteinas

nexgen data center male libido age chart

use of andriol

ol-tram

bodybuilding turkey chili carnosina wheelchair bodybuilding

testobolin deca durabolin for sale dianabol before and after viagra bestellen viagra generique buy steroids in uk legal steroids clenbuterol for sale

ciclo esteroides
mach dich leicht
is cottage cheese good for bodybuilding barbell bench press upper abs bodybuilding
bodybuilders fucking phenq before and after bodybuilding post workout meal